Uw Voordeel

Met de inzet van de dual fuel technologie kan een emissiereductie van minimaal 20% CO2, NOx en fijnstof worden gerealiseerd in combinatie met een potentiële kostenbesparing van enkele euro’s per kilometer. De reductie van het brandstofgebruik is berekend op 20%. Hoeveel besparing dual fuel op financieel gebied precies zal opleveren, zal gaan blijken als het demoschip Argonon eenmaal in de vaart is. Op milieugebied zijn er, naast reductie van brandstof, nog de volgende voordelen:

  • Reductie van de emissie van vervuilende stoffen naar de lucht;
  • Reductie van het geluid door scheepsmotoren door het verdwijnen van de ’dieselklop’ en door minder harde explosies in de cilinders;
  • Terugverdientijd realiseerbaar door middel van lagere brandstof kosten;
  • Positieve bijdrage aan carbon footprint van een eindproduct;
  • Langere intervallen van revisie van de motor;
  • Langere standtijden van de smeerolie;
  • Positieve uitstraling als modaliteit in zijn geheel.

Terug naar overzicht