Toepasbaarheid

Vloeibaar aardgas (LNG) wordt in verschillende studies aangehaald als de brandstof van de nabije toekomst. De wereldvoorraden van aardgas zijn aanzienlijk groter dan de voorraden olie. LNG wordt  hiermee dan ook gezien als een uitstekende transitiebrandstof naar de energiedragers van de toekomst zoals waterstof en uit biomassa geproduceerde LNG (Bio-LNG). Een ander voordeel van deze brandstof is dat bij de verbranding hiervan nagenoeg geen schadelijke emissies voor de gezondheid vrij komen, zoals NOx en PM(roet) deeltjes.

Bovendien is de CO2 uitstoot per energie-inhoud lager ten opzichte van bijvoorbeeld gasolie.
Een enorm voordeel is dat  deze technologie als upgrade kan worden toegevoegd aan een bestaande motor. Een binnenvaartmotor kan wel tot 35 jaar meegaan en een relatief nieuwe motor hoeft dus niet te worden vervangen. Daarnaast stelt deze technologie de gebruiker ook in staat om op zowel LNG als ook ‘gewone’ fossiele gasolie te varen. Bij gebrek aan beschikbaarheid komt de bedrijfsvoering dus niet in gevaar. Deen Shipping ziet dual fuel dan ook als de toekomst!

Installeerbaar

Voor het varen op dual fuel is een upgrade van de huidige dieselmotor genoeg. Een relatief nieuwe motor – die wel 35 jaar kan meegaan – hoeft dus niet vervangen te worden. Door het toevoegen van een gasstraat aan de dieselmotor en het upgraden van de motormanagement systeem is elke bestaande high en medium speed motor geschikt voor de dual fuel technologie. Op deze manier kan de bestaande vloot in de binnenvaart gereed worden gemaakt voor de huidige en de toekomstige emissienormen.

Uw voordeel

Met de inzet van de dual fuel technologie kan een emissiereductie van minimaal 20% CO2, NOx en fijnstof worden gerealiseerd in combinatie met een potentiële kostenbesparing van enkele euro’s per kilometer.

Eisen

De gehele installatie staat onder supervisie van Lloyds Register, Inspectie Verkeer en Waterstaat, ADN en CCR. Die allen een inbreng hebben in het traject.

Regelgeving

Om op dual fuel te gaan varen zal de regelgeving voor de binnenvaart moeten worden veranderd: op dit moment ligt in de regelgeving vastgelegd dat de brandstof die gebruikt wordt voor het voorstuwen van een binnenschip, geen lager vlampunt mag hebben dan 55 graden – en dat heeft alleen diesel. Deen Shipping is in overleg met de betreffende instanties. Voor de Argonon wordt een uitzondering gemaakt: het schip zal op dual fuel mogen gaan varen.

Veiligheid

Voor het varen met een LNG cryogene tank aanboord moet het schip aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen.De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en Lloyds Register hebben en risico analyse uitgevoerd die zal leiden tot een zogenaamd ‘gelijkwaardigheidcertificaat’.

“ Een enorm voordeel is dat  deze technologie als upgrade kan

worden toegevoegd aan een bestaande motor.”