Milieu

Op dit moment is de Argonon het schoonste binnenvaartschip in Europa. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart. Het mengsel is niet alleen veel beter voor het milieu, het is ook voordeliger dan diesel en kan dus op den duur een flinke besparing opleveren.
 

Bekijk de Argonon

Emissie

Reductie van de emissie van vervuilende stoffen naar de lucht

Geluidsreductie

Reductie van het geluid door scheepsmotoren door het verdwijnen van de ’dieselklop’ en door minder harde explosies in de cilinders

Co2 Reductie

Het levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot bijna nul! 

Brandstofconversie

De olie voorraden op de wereld dreigen langzaam op te raken. Gas daarentegen is nog honderden jaren voorradig.

Minder smeerolie verbuik

Verversing bij een Cat. diesel motor is na ca. 2000 uur. Bij een dual-fuel Cat. zal de standtijd van de smeerolie significant langer zijn omdat er veel minder koolstof in de smeerolie terecht komt.

“ De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa

dat op dual fuel gaat varen.”