HSSE Health, Safety, Security & Environment

Deen Shipping heeft het beste voor met mens, natuur en veiligheid. We zorgen goed voor onze mensen, maar ook voor de omgeving.

De gezondheid en het welzijn van ons personeel is heel belangrijk. Onze mensen beschikken over veiligheidsmiddelen en reddingsmiddelen, die ze bij het werk op de schepen moeten gebruiken. Die middelen moeten voorkomen dat ze vervuilende stoffen binnen krijgen. Meerdere keuringen per jaar zorgen voor de nodige gezondheidscontroles. Alle gezondheids- en veiligheidsprocedures liggen vast in onze kwaliteitshandboeken.

Deen Shipping wil de omgeving niet bevuilen en het milieu niet meer belasten dan nodig is.  Daarom is Deen Shipping altijd bezig met het bedenken en/of uitvoeren van innovatieve oplossingen om vervuiling te voorkomen. Het bouwen van schepen met een Y-shapehull is daarvan een goed voorbeeld.

De Argonon, ons ‘groene’ schip, is naar ons idee een kijkje in de toekomst van de binnenvaart.

Steeds belangrijker wordt de zogenaamde ‘carbon footprint’. De eerste stap richting duurzaam, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen is de berekening van de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt tijdens de productie én vervoer van een product. Wordt een product redelijk ‘schoon’ geproduceerd, maar vervolgens vervoerd op een heel vervuilend schip, dan is het product ook minder ‘schoon’. DeenShipping wil met innovatieve ideeën bijdragen aan een drastische vermindering van emissies en daardoor aan een beter milieu, en zorgen dat onze mooie bedrijfstak “de binnenvaart” de milieu voorsprong op de andere modaliteiten kan uitbouwen.
 
 

     Over ons


Meer informatie?

 

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

E info@deenshipping.com
T +31 (0)78 619 0084