De argonon vooruitstrevend groen

Het paradepaardje van Deen Shipping is het innovatieve schip 'Argonon'. Het meest bijzondere aan de Argonon is dat dat het schip vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul! De Argonon is het eerste binnenvaartschip in Europa dat op dual fuel vaart.

Het mengsel is niet alleen veel beter voor het milieu, het is ook voordeliger dan diesel en levert een flinke besparing op.

De Argonon Partners

Persmap (*PDF)

CO2 teller
  

Vaarweg maken

Vanaf 2000 is de CCR de regels gefaseerd aan het aangescherpen voor wat betreft de uitstoot beperking van de binnenvaartschepen. Door de huidige dieselmotoren te verfijnen, kan men hieraan. Wanneer in 2016 CCR4, de laatste fase, in zal gaan is dit niet meer toereikend. Vanaf dat moment zullen alle nieuwe motoren aan zeer strenge uitstootnormen moeten voldoen. Een roetfilter en katalysator, zoals bij auto`s en vrachtwagens, is voor de binnenvaart niet de oplossing. Hiervoor zou de roetfilter en katalysator even groot maar ook even duur als de motor uitvallen.

Toepasbaarheid

Vloeibaar aardgas (LNG) wordt in verschillende studies aangehaald als de brandstof van de nabije toekomst. De wereldvoorraden van aardgas zijn aanzienlijk groter dan de voorraden olie.

Dual Fuel Technologie

Het demoschip Argonon is uitgerust met twee caterpillar motoren, die zijn aangepast voor  dual-fuel. De daarvoor  benodigde LNG wordt opgeslagen in een grote cryogene tank op het dek, om te voorkomen dat het ijskoude vloeibare aardgas opwarmt en verdampt.

Milieu vriendelijk

De Argonon vaart op dual fuel, een mengsel van 80% LNG (vloeibaar aardgas) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs tot nul!

De Argonon specificaties

Het schip de Argonon is geschikt voor het bunkeren van zeeschepen en kan twee kwaliteiten bunkerolie separaat uitleveren.

schip

“ De Argonon,

ons groene schip.”